Heltäckande språktjänster

Polyglott erbjuder professionell tolkservice för myndigheter, organisationer, företag, föreningar och konferensarrangörer. Vi förespråkar skräddarsydda lösningar för era evenemang: simultantolkning, konsekutivtolkning, viskningstolking samt optimal teknisk utrustning för era möten och konferenser. Vi har ett brett internationellt nätverk som omfattar över 3 000 erfarna kompetenta tolkar på över 50 olika språk. Välkommen!