Heltäckande språktjänster

Polyglott erbjuder professionell tolkservice för myndigheter, organisationer, företag, föreningar och konferensarrangörer. Vi förespråkar skräddarsydda lösningar för era evenemang: simultantolkning, konsekutivtolkning, viskningstolking samt optimal teknisk utrustning för era möten och konferenser. Vi har ett brett internationellt nätverk som omfattar över 3 000 erfarna kompetenta tolkar på över 50 olika språk. Välkommen!

Tolkning

Vi väljer rätt tolk för ert uppdrag och ser till att tolken har möjlighet att noggrant förbereda sig för uppdraget. Vid återkommande uppdrag hos samma kund försöker vi att anlita samma tolk vilket tillgodoser kontinuitet i ert arbete

Tolkningsutrustning

Vi förser er med toppmodern tolkningsutrustning till såväl små som stora uppdrag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och tillhandahåller en tekniker på plats vid varje mötestillfälle.

Översättning

Vi översätter till och från många språk inom de flesta ämnen och i olika format, såsom studiematerial, forskningsrapporter och utredningar. Vi ser till att översättningarna överensstämmer med gällande teknisk och forskningsterminologi.

Möt några av våra kunder

Ikon för kund polyglott tolkningsservice - Barents
Ikon för kund polyglott tolkningsservice - konferenstolk simultantolk - EESC
Ikon för kund polyglott tolkningsservice - konferenstolk simultantolk - IOM
Ikon för kund polyglott tolkningsservice - konferenstolk simultantolk - EURES

Kontakta oss

8 + 5 =

Klarabergsviadukten 70
Box 70396
107 24  STOCKHOLM