NYHET: Vi erbjuder nu tolkning online

Polyglott erbjuder dig simultantolkning i realtid online för dina webbkonferenser. Vi tillhandahåller alla större språkkombinationer med en molnbaserad lösning som är skalbar, användarvänlig och kan skräddarsys till dina krav. Plattformen är designad specifikt för simultantolkning i enlighet med ISO PAS 24019. Tolksystemet är krypterat, kompatibelt med dem flesta mötesplattformarna (Microsoft Teams, Whereby, Skype, Go-to-meeting mfl.) och uppfyller EU-parlamentets säkerhetskrav.

Vårt tolksystem kan användas för alla typer av evenemang, oavsett antal deltagare och språkkombinationer och kräver ingen hårdvara. Medan du presenterar ansluter sig deltagarna till tolkningen via sin laptop, smartphone eller surfplatta. Resekostnader för tolkar försvinner och konferensarrangören undviker att hyra in tolkbås och mottagare/hörlurar.

Vårt system kan även användas som en helhetslösning för hela webbeventet, inklusive audio- och videostreaming, interaktiva chattar och enkäter. Vi erbjuder support före och under evenemanget och vår tekniska personal ser till att tjänsten uppfyller såväl tekniska, juridiska som funktionella krav.

Kontakta oss gärna för mer information. 

Vad är simultantolkning online?

Simultantolkning online är den senaste tekniska lösningen som tillhandahålls för möten såväl online som fysiska möten. Onlinetolkning sparar tid och pengar jämfört med traditionell tolkning på plats. Den är också miljövänlig, eftersom den kraftigt reducerar antal resor, inte minst flygresor. 

Det finns flera molnbaserade tolkningsplattformar som möjliggör tolkarnas arbete från sina egna hemmakontor, eller ”virtuella tolkbås.” Denna metod kräver ingen extra hårdvara. Deltagarna lyssnar på tolkarna via en webbapplikation, som laddas ner på en laptop, en surfplatta eller en smartphone.

Online simultantolkning innebär att det inte längre är viktigt var tolkarna befinner sig. Ni kan ha ert event i en valfri tidszon, var som helst i världen, oavsett om eventet är fysiskt eller virtuellt. Medan covid-19 tvingade miljontals människor att träffas online, tror vi att simultantolkning online kommer att finnas kvar efter att vi alla vaccinerats och återigen träffas fysiskt, precis som förr. Det finns många anledningar till det: tekniken förbättras ständigt, digitala lösningar gör det möjligt att engagera tolkar med mycket kort varsel, ni kan ha ett obegränsat antal språkkombinationer och tillgång till många fler kompetenta tolkar.

Tolkning online är verkligen en välsignelse för flerspråkig kommunikation. Det gör tolkningstjänster mer tillgängliga än någonsin tidigare och på ett nytt sätt. När marknaden för tolkningstjänster expanderar diversifieras den. Forskning visar att online tolkning på webben är ett bra alternativ till tolkningen på plats.

Ni behöver inte ställa in ett planerat evenemang på grund av covid-19. Precis som era kollegor och partners har även våra tolkar flyttat online under dem senaste åren, och desto mer under de senaste månaderna.

Alla plattformar för simultantolkning online kan kombineras med de vanligaste plattformarna för videokonferenser, till exempel MS Teams, Webex, Go to Meeting, Zoom och andra. Men många tolkningsplattformar kan användas som en helhetslösning, dvs. både för evenemanget i sig och för tolkning. 

Hur bokar man online simultantolkning?

Simultantolkning online kan bokas med kort varsel. Det betyder dock inte att man bör göra det i sista minuten. Både själva eventet och simultantolkning behöver planeras noggrant. Så här går man tillväga:

– Kontakta det språkföretag som ni valt.

– Ha till hands en så specifik och detaljerad information om evenemanget som möjligt, nämligen:

a) Datum och tid
b) Språkkombination(er)
c) Videokonferensplattform ni planerar att använda
d) Har du en policy som begränsar/förbjuder användning av någon programvara?
e) Skall deltagarna endast använda bärbara datorer eller endast smartphones, eller både och?
f) Vill ni kombinera tolkplattformen med någon videokonferensplattform eller använda tolkningsplattformen som en helhetslösning för ert evenemang?

 

Viktigt att tänka på

Planering och förberedelse krävs för att göra tolkningstjänsterna så effektiva som möjligt, oavsett om dessa levereras online eller på plats. När ni har bestämt er för den tekniska lösningen och leverantören följer nästa steg:

– Tillsätt en eller två moderatorer för evenemanget. Moderatorns roll är avgörande, oavsett om evenemanget är flerspråkigt eller inte. Moderatorn ser till att endast de inbjudna deltagarna får komma in i den virtuella möteslokalen, övervakar chatten, ger ordet till talarna och introducerar dem, leder Q&A-sessioner, omröstningar etc.

– Se till att din språktjänstleverantör får deltagarlistan och dagordningen så tidigt som möjligt.

– Vi vet att många presentationer görs iordning i sista minuten. Maila dem till språkleverantören så fort de dyker upp. Fram till dess är vi tacksamma om ni skickar äldre presentationer från tidigare möten: det är inte exakta fakta vi är ute efter utan er professionella vokabulär.

– Ett test är viktigt att genomföra före evenemanget. Vi rekommenderar att ni planerar det några dagar före mötet.

– Moderatorer, talare och tolkar måste koppla sig minst 30 minuter innan mötet börjar.

– Om eventet överstiger tre timmar, tänk på att tolkarna behöver en paus, oavsett om de arbetar online eller på plats. Om ni har ett heldagsevent online bör ni planera en timmes lunchpaus och två kortare pauser – en på morgonen och en på eftermiddagen, för att hantera den extra kognitiva belastningen, som drabbar både mötesdeltagare och tolkar.

Interpreting

We select the most relevant interpreter for your assignment and ensure that the interpreter is well prepared. For recurrent assignments for the same customer we do our best to provide continuity and engage the same interpreter

Interpreting equipment

We provide you with top-notch digital equipment for professional simultaneous interpreting at competitive prices. Our technicians are on-site during the entire event to operate the system throughout the conference.

Translation

We translate to and from many languages and ensure your documents are accurate and consistent with the appropriate terminology,be it business, law, medicine, technology or multicultural marketing.