Om oss

Tack vare oss kommer ni att tala samma språk med alla era kunder. Våra kompetenta och erfarna tolkar kommer att se till att ert budskap når fram. När ni anlitar en tolk sänder ni positiva signaler till er partner och även er motpart – ni visar att ni bryr er om era kunder, alla kan uttrycka sig obehindrat och skapa en intressant dialog.

Polyglott erbjuder olika typer av språkservice: konferens- och affärstolkning, rättstolkning, översättning samt konsulttjänster för företags- och studiebesök. Vi som planerar och leder projekt har gedigen erfarenhet av tolkyrket. Vi kan därmed arbeta nära såväl kunder som översättare och tolkar, för att tillgodose kundens behov och krav. Vi hjälper med planering och logistik för möten och konferenser, väljer tolkar och översättare som passar bäst för kundernas uppdrag. Vi förespråkar skräddarsydda lösningar för era evenemang.

Läs mer om våra tolkningsmetoder

Läs mer om våra tjänster

Läs vår artikel om Tolkar på internationella konferenser

Vår styrka är vårt nätverk – det största i Norden

Vårt nätverk omfattar c:a 3000 internationellt certifierade och kvalitetssäkrade tolkar på över 50 olika språk. Våra tolkar arbetar alltid under strikt tystnadsplikt. Tolken är opartisk och tolkar allt som sägs ordagrant. För affärs- och konferenstolkning anlitar vi i första hand tolkarna som är medlemmar i AIIC –International Association of Conference Interpreters.

Vårt uppdrag är att erbjuda professionella och kvalificerade tolkar för:

  • Internationella konferenser
  • Tekniska och medicinska kongresser
  • Affärsförhandlingar
  • Skiljedomsförhandlingar
  • Produktlanseringar
  • Säljpresentationer

m.fl.

Tolkning

Vi väljer rätt tolk för ert uppdrag och ser till att tolken har möjlighet att noggrant förbereda sig för uppdraget. Vid återkommande uppdrag hos samma kund försöker vi att anlita samma tolk vilket tillgodoser kontinuitet i ert arbete

Tolkningsutrustning

Vi förser er med toppmodern tolkningsutrustning till såväl små som stora uppdrag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och tillhandahåller en tekniker på plats vid varje mötestillfälle.

Översättning

Vi översätter till och från många språk inom de flesta ämnen och i olika format, såsom studiematerial, forskningsrapporter och utredningar. Vi ser till att översättningarna överensstämmer med gällande teknisk och forskningsterminologi.