Tolkning

Hos Polyglott får ni tillgång till tolkar på över 50 språk. Vårt kontaktnät omfattar över 3 000 internationellt certifierade erfarna konferenstolkar världen över.

För konferenstolkning anlitar vi i första hand tolkarna som är medlemmar i AIIC – International Association of Conference Interpreters. Detta garanterar tolkens yrkesskicklighet samt att han/hon noga följer yrkeskodex och har tystnadsplikt.

Affärstolkning /  tolkning vid företags- och studiebesök

Vi hjälper er att ta emot och assistera era gäster under företags- och studiebesök samt med därtill hörande planering och logistik. Vi erbjuder heltäckande service vid möten, kongresser och evenemang.  Ni kan få hjälp med allt från kompletta kongressarrangemang till enstaka tjänster som t ex bokning av transporter och möteslokaler. När ni vill förena ett studiebesök med en sightseeing hjälper vi er med guidade turer och museibesök.

Skiljedomstolkning

Vid ett skiljeförfarande är det viktigt att undvika det minsta missförstånd – våra erfarna tolkar ser till att både ni, era vittnen och era motparter är trygga i sin kommunikation med varandra.

Offentlig sektor

Det finns inget statligt eller kommunalt ramavtal som reglerar konferenstolkning. Alla myndigheter, verk och organisationer inom offentlig sektor får välja fritt sina leverantörer av konferenstolkningstjänster. Det statliga ramavtalet samt olika avtal som ingåtts av kommuner och landsting omfattar enbart kontakttolkning – tolkning för i Sverige bosatta invandrare i deras kontakter med rättsväsendet, socialtjänst, sjukvård o dyl.

Polyglott har ett gott samarbete med Regeringskansliet, statliga myndigheter och verk samt med regionala och kommunala organisationer. Vi är flexibla, har extremt korta beslutsvägar, vår verksamhet är målinriktad och fokuserad på kunden. Vi erbjuder olika lösningar: simultantolkning, konsekutivtolkning, viskningstolkning eller en kombination av dessa. Våra produkter och tjänster är anpassningsbara och vi skräddarsyr dem enligt era önskemål.

Läs mer om våra tolkningsmetoder

Kontakta oss för offertförfrågan

Tolkning

Vi väljer rätt tolk för ert uppdrag och ser till att tolken har möjlighet att noggrant förbereda sig för uppdraget. Vid återkommande uppdrag hos samma kund försöker vi att anlita samma tolk vilket tillgodoser kontinuitet i ert arbete

Tolkningsutrustning

Vi förser er med toppmodern tolkningsutrustning till såväl små som stora uppdrag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och tillhandahåller en tekniker på plats vid varje mötestillfälle.

Översättning

Vi översätter till och från många språk inom de flesta ämnen och i olika format, såsom studiematerial, forskningsrapporter och utredningar. Vi ser till att översättningarna överensstämmer med gällande teknisk och forskningsterminologi.