Vad våra kunder säger om oss

”Tout s’est bien passé, l’interprétation était bien et nous avons apprécié la flexibilité des interprètes qui ont toujours répondu à nos attentes.
Everything went very well, the interpretation was fine and we appreciated the interpreters’ flexibility. It has been a pleasure working with you” 
-Alessandra Parisi, Conferences and Interpreting Unit, European Economic and Social Committee, EU-Commission

 

The European Economic and Social Committee thank the team of interpreters for:

  •  the high quality of interpretation,
  • the very good flexibility and availability of the interpreters.
  • You have provided with our complete satisfaction:
  • Simultaneous interpretation French/German/English/Chinese into French/English/German/Chinese
  • Simultaneous interpretation French/German/English/Chinese/Slovak into French/English/German/Chinese
  • Consecitive interpretation English/Chinese.

-Tatiana Adamisova, Head of Unit   

”Utrikesdepartementets enhet för Östeuropa och Centralasien genomförde ett två dagars möte med Barents euroarktiska råd. Deltagarna kom från Norden, nordvästra Ryssland och EU-kommissionen. Ämnesområdenas speciella vokabulär ställde höga krav på tolkarna och tolkning var genomgående uppskattad av deltagarna.Polyglotts arbete var väl organiserat och motsvarade väl alla våra förväntningar”

–Alexander Ignatiev, International Barents Secretariat

”Tolkarna (engelska/arabiska) var förträffliga och teknikern som skötte utrustningen var mycket lätt att ha att göra med. Jag kan konstatera att allt funkade helt perfekt. Sensationellt professionella tolkar som klarade sig galant trots att ämnesområdet var mycket specifikt och specialiserat, och all förlöpte mycket smidigt med tekniken och hanteringen runt omkring. Strålande!”
David Thurfjell, professor
Department for the Study of Religions
School of Historical and Contemporary Studies
Södertörn University, Stockholm

”Vårt samarbete med Polyglott har fungerat på ett utomordentligt sätt och vi har fått en kvalitativt god service. Vi uppskattade speciellt att ni kom till vår konferens och kontrollerade att allt fungerade så som det var tänkt”
– Torbjörn Wallin, manager – EURES (European Employment Services)

 

”Tolkning är ingen tacksam uppgift; något alla förväntar sig ska funka och som ingen kommenterar förrän något inte går som det ska. Därför är jag extra glad att säga att den här gången (detta är IAHAIO:s 12:e konferens, men den första vi arrangerar) fick vi tvärtom synpunkter på att tolkningen enligt uppgift var väldigt bra. Ur vårt perspektiv har också allt fungerat utmärkt; er tekniker var jättebra, utrustningen fungerade, projektledaren varit väldigt tillmötesgående och flexibel – även när vi har haft svårt att vara helt tydliga från vårt håll.”
– Aurora Stark ,Senior Consultant, Grayling Sweden

”I vårt arbete för ständiga förbättringar använder vi internationella verksamhetsgranskare och då har Polyglotts tolkars insatser varit av stor betydelse för granskningens genomförande. Den speciella vokabulär som finns inom vår bransch ställer stora krav på tolkarnas förmåga. Det arbete som Polyglotts tolkar utfört uppskattades mycket av alla inblandade och bidrog starkt till en framgångsrik granskningsprocess.”
– Anders Rapp, OKG Aktiebolag

 

”Vårt samarbete med Polyglott gick smidigt under hela veckan vi var i Sverige. IOM vill tacka båda tolkar för deras arbete och flexibilitet och samtidigt säga att hela delegationen var mycket nöjd med tolkningen från och till turkiska/svenska. Hög kvalitet på tolkning inom området migration och människohandel.”
-Helén Nilsson / Head of sub-office, Istanbul, International Organization for Migration 

Möt några av våra kunder

Ikon för kund polyglott tolkningsservice - Barents
Ikon för kund polyglott tolkningsservice - konferenstolk simultantolk - EESC
Ikon för kund polyglott tolkningsservice - konferenstolk simultantolk - IOM
Ikon för kund polyglott tolkningsservice - konferenstolk simultantolk - EURES

Tolkning

Vi väljer rätt tolk för ert uppdrag och ser till att tolken har möjlighet att noggrant förbereda sig för uppdraget. Vid återkommande uppdrag hos samma kund försöker vi att anlita samma tolk vilket tillgodoser kontinuitet i ert arbete

Tolkningsutrustning

Vi förser er med toppmodern tolkningsutrustning till såväl små som stora uppdrag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och tillhandahåller en tekniker på plats vid varje mötestillfälle.

Översättning

Vi översätter till och från många språk inom de flesta ämnen och i olika format, såsom studiematerial, forskningsrapporter och utredningar. Vi ser till att översättningarna överensstämmer med gällande teknisk och forskningsterminologi.