Översättning

Vi översätter till och från många språk inom de flesta ämnen: juridik, industri, ekonomi, medicin m fl. och i olika format, såsom studiematerial, forskningsrapporter, utredningar, informationsmaterial och massutskick.

Vi ser till att översättningarna överensstämmer med gällande teknisk och forskningsterminologi. Vid översättning av texter avseende global och multikulturell marknadsföring tar vi noga i beräkningen regionala språkvariationer och karakteristiska kulturella kännetecken.

Auktoriserad/certifierad översättning

Auktoriserade översättningar används för dokument som presenteras för offentliga myndigheter i juridiska ändamål, därför prioriterar vi av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer.

Vi erbjuder kvalificerad språkgranskning, redigering samt webblokalisering på olika språk.

 

Sekretess och förtroende

Alla våra översättare är bundna av ett sekretessavtal.

Tolkning

Vi väljer rätt tolk för ert uppdrag och ser till att tolken har möjlighet att noggrant förbereda sig för uppdraget. Vid återkommande uppdrag hos samma kund försöker vi att anlita samma tolk vilket tillgodoser kontinuitet i ert arbete

Tolkningsutrustning

Vi förser er med toppmodern tolkningsutrustning till såväl små som stora uppdrag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och tillhandahåller en tekniker på plats vid varje mötestillfälle.

Översättning

Vi översätter till och från många språk inom de flesta ämnen och i olika format, såsom studiematerial, forskningsrapporter och utredningar. Vi ser till att översättningarna överensstämmer med gällande teknisk och forskningsterminologi.