Tolkningsutrustning

Vi förser våra kunder med toppmodern tolkningsutrustning till konkurrenskraftiga priser och tillhandahåller en tekniker på plats vid varje mötestillfälle. Simultantolkningsutrustning är ett helt system, innehållande tolkkabiner, mikrofoner och hörlurar samt en ljudanläggning. Våra moderna tolkkabiner är utrustande med digitalteknik för upp till 32 språk.

Våra tekniker installerar utrustningen, har en genomgång med tolkarna före starten och ser till att systemet fungerar felfritt under hela evenemanget.

Vid kortare företags- och studiebesök, särskilt när besöket äger rum i en bullrig miljö, rekommenderar vi våra kunder att använda mobil batteridriven tolkningsutrustning med tolkmikrofon och hörlurar för deltagarna.

Tolkning

Vi väljer rätt tolk för ert uppdrag och ser till att tolken har möjlighet att noggrant förbereda sig för uppdraget. Vid återkommande uppdrag hos samma kund försöker vi att anlita samma tolk vilket tillgodoser kontinuitet i ert arbete

Tolkningsutrustning

Vi förser er med toppmodern tolkningsutrustning till såväl små som stora uppdrag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och tillhandahåller en tekniker på plats vid varje mötestillfälle.

Översättning

Vi översätter till och från många språk inom de flesta ämnen och i olika format, såsom studiematerial, forskningsrapporter och utredningar. Vi ser till att översättningarna överensstämmer med gällande teknisk och forskningsterminologi.