Tolkningsmetoder

Simultantolkning – den vanligaste tolkmetoden vid internationella möten och konferenser. Simultantolken tolkar till målspråket så fort han eller hon hinner formulera budskapet från källspråket medan föredragshållaren talar oavbrutet. Simultantolkning sköts av två tolkar per varje språkkombination och förutsätter att kunden använder sig av tolkningsutrustning.

Konsekutivtolkning – vid konsekutivtolkning talar tolken efter att föredragshållaren/presentatören (källspråkstalare) gör ett uppehåll i sin presentation. Presentationen delas i flera segment och tolken står eller sitter bredvid talaren, lyssnar och antecknar. När talaren gör en paus eller avslutar sin presentation överförs den av tolken till målspråket. När man väljer detta tolkningssätt för sitt möte bör man planera dubbelt så lång tid för varje presentation.

Viskningstolkning – Vid viskningstolkning står eller sitter tolken nästintill en liten målspråksgrupp och viskar simultantolkning av ett pågående föredrag eller presentation. Denna tolkningsmetod kräver därmed ingen utrustning. Viskningstolkning används i de fallen när majoriteten av mötets deltagare behärskar källspråket och endast en liten minoritet (max två personer) behöver en tolk.

Vi hjälper våra kunder att planera språksupport för möten och konferenser och välja optimalt tolkningssätt – simultantolkning, konsekutivtolkning eller viskningstolkning. Vi översätter konferenspresentationer, agenda och mötets handouts. Vid behov förser vi våra kunder med språksupport före, under och efter själva mötet.

Tolkning

Vi väljer rätt tolk för ert uppdrag och ser till att tolken har möjlighet att noggrant förbereda sig för uppdraget. Vid återkommande uppdrag hos samma kund försöker vi att anlita samma tolk vilket tillgodoser kontinuitet i ert arbete

Tolkningsutrustning

Vi förser er med toppmodern tolkningsutrustning till såväl små som stora uppdrag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och tillhandahåller en tekniker på plats vid varje mötestillfälle.

Översättning

Vi översätter till och från många språk inom de flesta ämnen och i olika format, såsom studiematerial, forskningsrapporter och utredningar. Vi ser till att översättningarna överensstämmer med gällande teknisk och forskningsterminologi.