Hybridmöten

Framtidens arbete är hybridarbete. Enligt den nyligen genomförda Global Workforce Survey kommer hela 98 % av mötena att innehålla minst en mötesdeltagare som kopplar upp sig digitalt.

Ett hybridmöte är en blandvariant mellan ett digitalt och ett fysiskt möte, det vill säga ett möte med deltagare/talare både på plats fysiskt och uppkopplade digitalt.

En större grupp deltagare sitter i studion, kanske tre-fyra personer deltar i mötet digitalt från ett konferensrum någon annanstans och några (eller många) andra sitter framför var sin laptop. För att få till ett effektivt och inkluderande möte måste alla dessa personer kunna interagera med varandra.

Utmaningen ligger i att skapa samma upplevelse och inkludering för alla som deltar i mötet, oavsett om man sitter i samma konferensrum eller digitalt. För ett lyckat hybridmöte behöver arrangören ställa höga krav på både hård- och mjukvara, digital och teknisk kompetens. Det gör det hela mycket mer komplext och det är därför ni behöver professionell hjälp. Vi hjälper er att skapa en inspirerande arbetsmiljö och tar hand om alla tekniska detaljer.

Vi erbjuder er centralt belägna toppmoderna studios intill Stockholms centralstation och Arlanda Express. Ni har tillgång till våra erfarna tekniker, snabbt internet, simultantolkning i många språkkombinationer och andra tjänster.